MESURES COVID

mesures COVID

fem de l’escape room un lloc segur

Ús de la mascareta

És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment, per part de tot el grup.

 

Rentat de mans

Cal desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, que se us facilitarà abans d’entrar a la sala de joc.

 

Desinfecció

Es desinfectaran les instal•lacions utilitzant productes aptes i autoritzats.

 

Ventilació

Es ventilaran les instal•lacions després de cada sessió.